Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, bestellingen, werkopdrachten en overeenkomsten
onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden.

Alle klachten dienen aangetekend gedaan te worden binnen de acht dagen na aflevering der goederen.

Goederen, niettegenstaande franco verzending, reizen steeds op risico en gevaar van de bestemmeling. Beide partijen gaan akkoord dat een verlenging van de leveringstermijn geen geldige reden is om de bestelling te annuleren.

Alle facturen blijven betaalbaar te Heist o/d Berg, ook wanneer er per wissel of kwijtschrift zal over beschikt worden. Alle facturen dienen contant te worden betaald, tenzij anders vermeld op de factuur.

Iedere op de vervaldag niet betaalde rekening zal van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning, een interest van 7% per jaar opbrengen. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag zal, zonder aanmaning, het onbetaalde bedrag van de rekening met 10% verhoogd worden, dit met een minimum van 50,00 €.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

 

Specifieke Verkoopsvoorwaarden

De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op annulatie van de bestelling of schadevergoeding indien door ons toedoen, of door het toedoen van onze leverancier, kleine veranderingen zijn aangebracht aan de door de opdrachtgever bestelde goederen. Dit houdt ook in dat de totale kostprijs van deze goederen de vooropgestelde prijs niet mag overschrijden met meer dan 10%.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of tekorten aan artikelen die door de klant ter bedrukking of verwerking worden achtergelaten.

Bedrukking van artikelen gebeurt steeds op de plaats en in de kleur die door de klant worden gespecifieerd. Indien niet opgegeven, kiezen wij steeds de beste combinatie en drukformaten. Aanmaak van vastgelegde drukkleuren, PMS- of RAL-kleuren, gebeurt steeds bij benadering en geeft nooit aanleiding tot discussie of weigering van de bestelling.

De inhoud van de bedrukking is steeds de volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Opdruk van gepatenteerde beelden, tekeningen, teksten of logo’s gebeurt alleen mits schriftelijke overeenkomst.

Het is steeds mogelijk dat bij bestelling de vooropgestelde hoeveelheid niet overeenkomt met de uiteindelijke hoeveelheid. Daar dit buiten onze wil gebeurt, stellen wij ons hiervoor niet verantwoordelijk.

De waarborgen die onze leverancier ons geeft voor zijn producten, geven wij door aan onze klant. Eventuele klachten zullen wij, indien dit buiten onze verantwoordelijkheid ligt, steeds met de nodige takt en snelheid oplossen.

Alle, op de vervaldag nog niet volledig betaalde goederen, blijven de volle eigendom van bvba GAMMA PUBLICITY, en kunnen als dusdanig volledig teruggevorderd worden.

 

Hou hier steeds rekening mee

Er zijn steeds stalen of pasmodellen van textiel, die wij beschikbaar houden of kunnen bestellen vooraleer u overgaat tot de definitieve bestelling. Deze kunnen wij u aanrekenen, maar worden dan wel in mindering gebracht na facturatie. Uitgeleende stalen dienen steeds in onberispelijke staat te worden teruggebracht, of worden aangerekend. Klachten omwille van verkeerde maten of modellen na aflevering accepteren wij niet.

Er is steeds een maatverschil mogelijk tussen de verschillende merken of modellen van textiel. Ook kunnen de kleuren van de textiel, afhankelijk van model en maat, licht verschillen. Dit geeft geen reden tot schadevergoeding of weigering van de bestelling.

Gelieve steeds de wasvoorschriften in acht te nemen. Deze zijn meestal vermeld op het etiket, of zijn in de catalogus opgenomen. Verkleuring of vervorming omwille van verkeerde behandeling zijn niet onze verantwoordelijkheid. Let erop dat door de fabrikanten enkele merkpunten zijn aangebracht op de textiel waardoor wij kunnen vaststellen dat de wasvoorschriften niet zijn nageleefd.

Wij zijn nooit verantwoordelijk voor mankementen aan geleverde goederen na behandeling door ons. Verkleuring, rafeling, thermische reactie e.d. die ontstaan zijn na behandeling zullen nooit vergoed worden. Enkel voor onze eigen producten nemen wij de volle verantwoordelijkheid.

Door technische redenen kan het gebeuren dat de plaats van de decoratie (zeefdruk, tampondruk, borduren, transfer) niet bij alle artikelen op dezelfde plaats wordt aangebracht. En hou er ook rekening mee dat niet alle vrouwen identiek zijn gebouwd : een decoratie op de voorzijde van een kledingstuk kan soms niet op de ideale plaats staan.

Een decoratie mag nooit rechtstreeks gestreken worden. Sommige kleding verliest zijn waterdichtheid als ze wordt geborduurd.

Gebruik steeds uw reclameproducten waarvoor ze dienen : vrijetijdskleding is bijvoorbeeld geen werkuniform, een aansteker is geen flesopener.

Wanneer na het bevestigen van de order nog veranderingen worden aangebracht aan de aantallen, de kleur, de maat of de opdruk, dan rekenen wij kosten aan ten belope van 20% van de goederenwaarde voor de gewijzigde producten, met een minimum van 25€ aan wijzigingskosten.

Voor veranderingen aan de facturatiegegevens na het bevestigen van de order wordt een kost gerekend van 25€ voor elk facturatieadres.

Indien de door u aangeleverde drukinhoud niet voldoende is om een degelijk drukresultaat te kunnen behalen, kunnen wij dit na overleg hertekenen aan een uurprijs van 45€.

Alle prijzen op deze webshop zijn excl. BTW. Minimum orderwaarde excl. bedrukking is 100.00€. Voor kleinere bestellingen wordt een éénmalige administratiekost van 15.00€ aangerekend. Voor elektronisch materiaal worden de prijzen nog vermeerderd met de wettelijke tarieven voor Bebat (batterijen), Recupel (recyclage elektronica) en/of Auvibel (kopieerrecht).

Neem contact met ons op

Error 404